เกษตรยะลา จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์​ 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตร​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้นายวันพิชิต สุขแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวปวีณา ฉัตรเทียนชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวตอเฮเร๊าะ บือราแง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา ร่วมด้วยนายนัฐศักดิ์ เตาวะโต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*