ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ! พืช GI ตัวใหม่ของไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน ” ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ” เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมศาสตร์ไทย ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว ชะนี พวงมณี มูซังคิง และหนามดำ (โอฉี่) จะมีลักษณะเนื้อแห้ง ละเอียด เส้นใยน้อย เนื้อมีสีเหลืองอ่อนหรือเข้มตามสายพันธุ์ รสชาติหวานมัน ที่ปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไป ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*