เกษตรยะลา เสริมความรู้เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งที่ 2

กษตรยะลา เสริมความรู้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายพีรบูรณ์ พรหมจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา (ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา) และผ่านระบบออนไลน์เชื่อมสัญญาณกับสำนักงานเกษตรอำเภอ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดและอำเภอ โดยมีนางสาวจารุภา คงชะนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมพบปะ สอบถามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการจัดทำเว็บไซต์

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถใช้งานโปรแกรม WORDPRESS ในการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ สำหรับใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร และข่าวสารอื่นๆ ไปยังเกษตรกร ส่วนราชการ และบุคคลทั่วไปผู้สนใจในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*