เกษตรยะลา เผยสถานการณ์ทุเรียนยะลา ปี 2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา ร่วมบันทึกเทปรายการ “NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ในประเด็นสถานการณ์ทุเรียนจังหวัดยะลา ปี 2564

 

นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา กล่าวว่าในปี 2564 นี้ จังหวัดยะลามีพื้นที่ปลูกทุเรียน 82,817 ไร่ เนื้อที่ปลูกทุเรียนที่ให้ผลแล้ว 56,209 ไร่ กระจายอยู่ในทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา คาดว่าในปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 63,459 ตัน โดยผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และมีผลผลิตออกมากสุดในเดือนสิงหาคม

 

จังหวัดยะลาให้ความสำคัญกับการผลิตทุเรียนคุณภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ด้วยการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในเรื่องทุเรียนคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพทุเรียนจากแหล่งผลิต โรงคัดแยกบรรจุ ตลาดค้าปลีก แผงผลไม้ และจุดรับซื้อ นอกจากนี้ได้กำหนดเปอร์เซ็นน้ำหนักแห้งของทุเรียน อาทิ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ต้องมีเปอร์เซ็นน้ำหนักแห้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 32 พร้อมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้ซื้อและจำหน่ายทุเรียนอ่อน

 

ด้านการจำหน่ายทุเรียนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดยะลา ได้กำหนดให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาขึ้นทะเบียนผู้รับซื้อผลไม้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลตามมาตรการป้องกันโรค นอกจากนั้น ในปีนี้จังหวัดยะลาได้เปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียนทุเรียน ขึ้นที่ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา เพื่อรับซื้อผลผลิตทุเรียน คัดแยก บรรจุและส่งออกได้โดยตรง อีกทั้งยังมีการจัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com จัดทำโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นช่องทางติดต่อสั่งซื้อจากผู้ผลิตได้โดยตรง

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของทุเรียนสะเด็ดน้ำจังหวัดยะลาซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ในด้านเนื้อแห้ง รสชาติหวานมัน เกษตรจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำไม่ให้เก็บเกี่ยวและซื้อขายทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*