ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศจังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*