เกษตร​ยะลา ลงพื้นที่ติดตาม และเยี่ยมเยือน โครงการเกษตรอินทรีย์และโครงการเกษตรพอเพียงเลี้ยงชุมชน

      วันที่ 16 พฤศจิกายน​ 2566​ นายกัสมัน​ ยะมาแล เกษตร​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้ ​นายอาลี วายูอิง นางสาวทิพย์วาสนา หลวงชัย และนายฟิกรี มาหะมะ เจ้าหน้าที่​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​การผลิต​ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่​สำนักงาน​เกษตร​อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษา และประเมินแลงเบื้องต้น โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้คำแนะนำ การทำเกษตร​แบบปลอดภัย​ รวมทั้ง​การขอรับรองเกษตรอินทรีย์​ เกี่ยวกับการเตรียมแปลงปลูก​ผัก​​ และสอบถามปัญหา​อุปสรรค​ต่างๆ และติดตามโครงการเกษตรพอเพียงเลี้ยงชุมชน ณ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*