เกษตรยะลา ติดตามแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอารีฟ มหัศนียนนท์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอรามัน ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยือนแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของนายอิสมาแอ ยำหะ ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกายูบอเกาะและเกษตรกรในพื้นที่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*