เกษตร​ยะลา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงสมุนไพรโครงการส่งเสริมและพัฒนา การผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ

    วันที่ 14 พ.ย. 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางวีระ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยือนแปลงสมุนไพรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ อำเภอกาบัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตันหยง นายอิสาแอล เต็มหลง ประธานกลุ่ม หมู่ 3 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สมาชิกปลูกสมุนไพรเพื่อจำหน่ายสดและแปรรูปเช่น หญ้าหวาน ขมิ้น ไพรดำ พริกไทย ตะไคร้ เตยหอม และอื่นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*