เกษตรยะลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวจารุภา คงชะนะ หัวกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางพรรณี จันทร์สืบ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส) ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*