เกษตรยะลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกิตติยา ศรีมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวจุฑาทิพย์ โพชนุกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดรายการ “แหลงหรอยหรอยกับสำนักงานเกษตรยะลา อินเทรนด์” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา FM 94.25 MHz. ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 – 12.00 น. และสามารถรับชมรายการสด (Live สด) หรือรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook 94.25 คลื่นมหาชน คนชายแดนใต้ โดยมีประเด็นสร้างการรับรู้เรื่อง Smart Farmer บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง SMART FARMER ประจำปี 2567 ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง โครงการทุนปริญญาตรี “เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่” ประจำปี 2567 โดยเปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2566

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*