เกษตรยะลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และผลการดำเนินงาน Young Smart Farmer ต้นแบบ ปี 2566 ที่ประสบความสำเร็จ

     วันที่ 4 กันยายน 2566 นางสาวกิตติยา ศรีมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวศศิภา แก้วศรีสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดรายการ “แหลงหรอยหรอยกับสำนักงานเกษตรยะลา อินเทรนด์” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา FM 94.25 MHz. ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 – 12.00 น. และสามารถรับชมรายการสด (Live สด) หรือรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook 94.25 คลื่นมหาชน คนชายแดนใต้ โดยมีประเด็นสร้างการรับรู้การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และผลการดำเนินงานของ Young Smart Farmer ที่ประสบความสำเร็จ คือ นางสาวบารือกิซ ดือเร๊ะ ซึ่งเป็น Young Smart Farmer ต้นแบบ ปี 2566 ที่ได้รับการพัฒนา จากการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในชื่อ Kopi baan katupa กาแฟโบราณ 100%
ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน โดยในช่วงต้นฤดูฝนมักจะพบการระบาดทำลายหรือช่วงที่มีฝนตก เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสูง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*