เกษตรยะลา ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตรวจราชการ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพในจังหวัดยะลา ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตรวจราชการและขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพในจังหวัดยะลา ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยะลาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่แปลงสวนยางของนายบุญชอบ สองแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นแปลงทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงยางพาราอย่างยั่งยืน และอาชีพเสริม ในสวนยางพาราโดยดำเนินกิจกรรมปลูกผักเหลียงร่วมกับยางพารา พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจแปรรูปและตลาดทุเรียน
จากนั้น เวลา 14.45 น. ลงพื้น ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน ของนายอิสมาแอล ลาเต๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเกษตรกรอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์เเละสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*