เกษตรยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเเก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเเก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 2 โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีประเด็นเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลจังหวัดยะลา โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 ตลอดจนร่วมพิจารณาแผนบริหารจัดการผลไม้จังหวัดยะลา 4 ชนิด (ลองกอง เงาะ มังคุด และทุเรียน) กำหนดเเนวทางการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพผลผลิต การสร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และการบริการจัดการด้านตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงกรกฎาคม-ตุลาคม 2565 ตลอดจนร่วมพิจารณามาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน ทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดยะลา และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ข่าว : กลุ่มยุทศาสตร์เเละสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*