ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำทัพ ขับเคลื่อนวาระ “ยะลาเมืองทุเรียน ด้วย BCG Model ผลักดันมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) พร้อมออกมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนคุณภาพจังหวัดยะลาอร่อยที่สุด

   วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา จัดงานแถลงข่าวแนวทางการพัฒนาทุเรียน แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน และปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ฤดูกาลผลิต 2567 ณ สวนเฮียเต๋อ ทุเรียนเบตง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานงานแถลงข่าว ซึ่งจังหวัดยะลา ได้จัดทำแนวทางขับเคลื่อนวาระ “ยะลาเมืองทุเรียน” ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทุเรียนของจังหวัดยะลา ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและตลาดทุกระดับ รวมทั้งออกมาตรการกำกับดูแลให้เกษตรกร มือคัด มือเคาะ ตลอดถึงผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ อยู่ในระบบปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลไม้คุณภาพดีจังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย
    การผลิตทุเรียนจังหวัดยะลาในปี 2567 มีพื้นที่ปลูกรวม 105,401 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 9.53 พื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 73,382 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 9.87 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 73,358 ตัน อำเภอที่มีการปลูกเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ อำเภอเบตง เนื่องจากระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ราคาทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรทำการปลูกทุเรียนทดแทนยางพารา ลองกอง และเงาะ โดยผลผลิตทุเรียนรุ่นแรกพันธุ์เบา เช่น มูซังคิง โอฉี่ (หนามดำ) จะออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ส่วนทุเรียนหมอนทองซึ่งเป็นพันธุ์หนักรุ่นแรกจะเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนมิถุนายน และช่วงที่มีปริมาณทุเรียนหมอนทองออกสู่ตลาดจำนวนมากคือช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – กลางเดือนสิงหาคม และคาดว่าปีนี้ทุเรียนจะทยอยเก็บเกี่ยวได้ถึงต้นเดือนตุลาคม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*