เกษตรจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมต่อยอด และขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ

    วันที่ 22 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวไหมอุมา บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ต่อยอด และขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน สุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารโดยรณรงค์ ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน ทั่วประเทศ ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (HLM) บ้านปงตา หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*