เกษตรยะลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดูเเลพืชผักให้เหมาะกับช่วงฤดูฝน การดำเนินงานตลาดเกษตรกร เเละเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเเละปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

     วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาเเละ เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวนิรุสลินดา มะเต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวนูยูดา นิเลาะ เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดรายการ “แหลงหรอยหรอยกับสำนักงานเกษตรยะลา อินเทรนด์” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา FM 94.25 MHz. ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 – 12.00 น. โดยมีประเด็นสร้างการรับรู้ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) 7 วิธีการดูแลพืชผักให้เหมาะกับช่วงฤดูฝน : ด้วยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากและความชื้นในอากาศสูง หากเกษตรกรวางแผนการผลิตและดูแลรักษาไม่ดี อาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ โดยเกษตรกรต้องพิจารณาเลือกพืชผักให้เหมาะสมกับช่วงฤดูฝน , การเตรียมเมล็ดพันธุ์ปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ,การเตรียมดิน และปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสม, การคลุมแปลงเพื่อป้องกันเม็ดฝนสร้างความเสียหายแก่ผิวหน้าดินและระบบรากพืช ,การกำจัดวัชพืช,การรดแปลงผักด้วยน้ำปูนใส และการใช้ไตรโครเดอร์มาป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืช 2) การดำเนินงานตลาดเกษตรกรจังหวัดยะลา เปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 06.00-12.00 น. โดยเชิญนายอิสมาแอล ลาเต๊ะ มาร่วมพูดคุยถึงการเข้าร่วมโครงการตลาดเกษตรกร และผลผลิตที่วางจำหน่าย 3) เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเเละปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาส และการช่วยเหลือจากภาครัฐ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*