เกษตรยะลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 เวทีที่ 1

     วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวกิตติยา ศรีมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 เวทีที่ 1 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนางอารีย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ การฝึกอบรมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ ซึ่งมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ระดับอำเภอและระดับจังหวัดในภาคใต้ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในปีงบประมาณ 2566 – 2567 ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ และไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาก่อน รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 ราย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*