เกษตร​ยะลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในระดับไร่นา

    วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอาลี วายูอิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฟิกรี มาหะมะ เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางฮาบีบ๊ะ บูระพา เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือน สำรวจเนื้อที่เพื่อจะทำแผนผัง การออกแบบระบบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ แปลงของนายดอรอฮะ เซะแง หมู่ที่3 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*