เกษตรยะลา ร่วมพิธีเปิด “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางวีระ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมพิธีเปิด “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และรับมอบกล้าไม้ ณ หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำ รวมถึงการคืนสภาพโครงสร้างของระบบนิเวศให้กับผืนป่าทั่วประเทศ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*