เกษตรยะลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

    วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวกิตติยา ศรีมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายอาลี วายูอิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดรายการ “แหลงหรอยหรอยกับสำนักงานเกษตรยะลา อินเทรนด์” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา FM 94.25 MHz. ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 – 12.00 น. โดยมีประเด็นสร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง มีประโยชน์ต่อทั้งตัวเกษตรกรเอง และภาครัฐ โดยเฉพาะเกษตรกร นอกจากจะสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการทำการเกษตรฤดูกาลถัดไปแล้ว ยังมีสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการด้านเกษตร ได้แก่ การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช การเข้าร่วมการประกันภัยพืชผลและการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ ส่วนภาครัฐก็สามารถนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการเกษตร การจัดการด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริม และสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
    ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*