เกษตรยะลา จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2567

    วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางวีระ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยการจัดเก็บและทำความสะอาดสถานที่บริเวณนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*