เกษตร​ยะลา ลงพื้นที่ติดตาม และเยี่ยมเยือน โครงการเกษตรอินทรีย์

    วันที่ 4 มิถุนายน​ 25667 นายกัสมัน​ ยะมาแล เกษตร​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้ ​นายอาลี วายูอิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฟิกรี มาหะมะ เจ้าพนักงานการเกษตร ​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​การผลิต​ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่​สำนักงาน​เกษตร​อำเภอรามัน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษา โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้คำแนะนำการทำเกษตร​แบบปลอดภัย​ และสอบถามปัญหา​อุปสรรค​ต่างๆ ซึ่งเป็นแปลงปลูกสละอินโดสายน้ำผึ้ง ณ แปลงของนายอิสมาแอ มะบากอ แปลงเกษตรอินทรีย์ หมู่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*