เกษตรยะลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแสดงสินค้าและการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา

   วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางวีระ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวไหมอุมา บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแสดงสินค้าและการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ซึ่งจังหวัดยะลาได้เข้าร่วมการแสดงสินค้าและการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ได้นำเสนอผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรไปจัดแสดงและจำหน่าย ได้แก่ ทุเรียนมูซังคิง ส้มโชกุน กล้วยหิน ทุเรียนกวน และกล้วยหินฉาบ เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลาต่อไปs leo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*