เกษตรยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

     วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางวีระ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมนายกเหล่ากาชาด ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม
     จากนั้น เวลา 18.00 น. นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางวีระ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายอนุชา จูวัตร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*