เกษตรยะลา เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

    วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางวีระ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
    ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี เป็นประจำทุกปี และวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*