เกษตรยะลา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2567

      วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด นำเกษตรกร และผู้แทนเกษตรกร เข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมพรียง
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร และร่วมถ่ายรูปเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลานารี อำเภอกาบัง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านบาตูมัส อำเภอธารโต
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเหมืองลาบู อำเภอยะหา
– รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนรวบรวมไม้ผลตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา/วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกาแฟโบราณบ้านลูโบ๊ะบือเดร์อำเภอเบตง อำเภอเบตง/วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบราแง อำเภอกรงปินัง
      และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกาบัง (นายดำรง รามแก้ว)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอธารโต (นายจรัส ชุมนุมมณี)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์เครือข่ายตำบลตาชี อำเภอยะหา (นายณัฐสันต์ หนูแดง)
– รางวัลชมเชย ศูนย์เครือข่ายตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง (นายฆอรอเฮง ดอฆอ)/ศูนย์เครือข่ายตำบลท่าธง อำเภอรามัน (นายปรีชา บุญเนื่อง)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*