เกษตรยะลา หารือเตรียมยกระดับการพัฒนาไม้ผลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่มาตรฐาน

      วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ร่วมหารือการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยมี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเป็นประธานการประชุม
     ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการด้านการเกษตร (ด้านพืช) จะต้องเร่งดำเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างเคร่งครัดต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*