เกษตร​ยะลา ลงพื้นที่ติดตาม และเยี่ยมเยือน และให้คำแนะนำ โครงการเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอยะหา

    วันที่ 22 มีนาคม​ 2567​ นายกัสมัน​ ยะมาแล เกษตร​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้นายอาลี วายูอิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฟิกรี มาหะมะ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าหน้าที่​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​การผลิต​ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อให้คำแนะนำการทำเกษตร​แบบปลอดภัย​การปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ให้ปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำหลายๆครั้ง เพื่อป้องกันโรค และแมลง การเตรียมแปลงปลูก​ผัก​​ การทำปุ๋ยหมัก และสอบถามปัญหา​อุปสรรค​ต่างๆ ณ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
    ทั้งนี้ สภาพอากาศในช่วงนี้ที่ร้อน ฝนตกไม่ตามฤดูกาล หรือฝนตกน้อยกว่าปกติทำให้เกิดความแห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทำให้พืชได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*