เกษตร​ยะลา ลงพื้นที่ติดตาม และเยี่ยมเยือน โครงการเกษตรอินทรีย์

      วันที่ 21 มีนาคม​ 2567​ นายกัสมัน​ ยะมาแล เกษตร​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้ ​นายวันพิชิต สุขแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฟิกรี มาหะมะ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าหน้าที่​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​การผลิต​ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำปรึกษา โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้คำแนะนำการทำเกษตร​แบบปลอดภัย​ การปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ให้ปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำหลายๆครั้ง เพื่อป้องกันโรค และแมลง การเตรียมแปลงปลูก​ผัก​​ การทำปุ๋ยหมัก และสอบถามปัญหา​อุปสรรค​ต่างๆ ภายในแปลงมีผักหลายชนิด เช่น ผักเคล กรีนโอ๊ต กวางตุ้ง มะเขือเทศเชอรี่ เป็นต้น ณ สวนนูริสฟาร์ม ลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*