เกษตรยะลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การฟื้นฟูนาข้าว สวนปาล์มน้ำมันและมะพร้าวหลังน้ำลด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวกิตติยา ศรีมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายฟิกรี มาหะมะ เจ้าพนักงานการเกษตร ​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​การผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดรายการ “แหลงหรอยหรอยกับสำนักงานเกษตรยะลา อินเทรนด์” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา FM 94.25 MHz. ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 – 12.00 น. และสามารถรับชมรายการสด (Live สด) หรือรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook 94.25 คลื่นมหาชน คนชายแดนใต้ โดยมีประเด็นสร้างการรับรู้ ดังนี้
  1. การฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด
  2. การฟื้นฟูสวนปาล์มน้ำมันหลังน้ำลด
  3. การฟื้นฟูมะพร้าวหลังน้ำลด
  4. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอกรงปินัง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*