เกษตร​ยะลา ​จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์​ 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตร​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้นายฟิกรี มาหะมะ เจ้าพนักงานการเกษตร ​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​การผลิต ​จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร ​โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับไร่นา กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับไร่นา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา​ จังหวัดยะลา มี​เกษตรกร​สนใจ​ร่วมกว่า 50 ราย เป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา โดยมีนายสุรินทร์ ยี่สุ่นทรง เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา​ เป็นวิทยากร​บรรยาย​ครั้งนี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*