เกษตรยะลา ถ่ายทอดความรู้“การจัดการศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์”

    วันที่ 30 มกราคม 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ถ่ายทอดความรู้ “การจัดการศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์” ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 15 ราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่พบในพื้นที่ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้เน้นหนักในการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และการนำไปใช้ในแปลงเกษตร โดยมีสาธิตวิธีการผลิตขยายพร้อมฝึกปฏิบัติ รวมทั้งวิธีการนำไปใช้ในแปลง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*