เกษตรยะลา เสริมความรู้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายพีรบูรณ์ พรหมจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และผ่านระบบออนไลน์เชื่อมสัญญาณกับสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมีผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วม

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดและระดับอำเภอสามารถใช้งานโปรแกรม WORDPRESS ในการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ สำหรับใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร และข่าวสารอื่นๆ ไปยังเกษตรกร ส่วนราชการ และบุคคลทั่วไปผู้สนใจในวงกว้าง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*