เกษตรยะลา ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2566

     วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางวีระ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 11/2566) โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ผู้แทนหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและผู้แทนเกษตรอำเภอ 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เรื่องแจ้งของกลุ่ม/ฝ่ายและสำนักงานเกษตรอำเภอ และที่ประชุมได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการใช้จ่ายประจำปี 2566 และได้ร่วมพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดบูรณาการ ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*