เกษตรยะลา ติดตามโครงการขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัด โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ในพื้นที่อำเภอยะหา

    วันที่ 1 เมษายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอารีฟ มหัศนียนนท์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอยะหา ลงพื้นที่ติดตามโครงการขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วยหิน (banana blood disease) ในพื้นที่อำเภอยะหา โดยได้ติดตามแปลงต้นแบบของนางรอฟูอะห์ แวมะยิ หมู่ที่ 9 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้สอบถามปัญหาและให้คำแนะนำวิธีการจัดการในแปลงและวิธีการผลิต Bacillus Subtilis (BS-DOA 24) ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วยหินในแปลงของเกษตรกร รวมทั้งวิธีการจัดการโรคอื่นๆ ที่พบในแปลงกล้วยด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*