เกษตรยะลา เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาคเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก” เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี

     วันที่ 1 เมษายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวไหมอุมา บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาคเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก” เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมในงาน ณ ห้องอัศวินแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปาฐกาถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยเพื่อเพิ่มรายได้ 3 เท่าใน 4 ปี ภายใต้นโยบาย 9 ข้อ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ทั้งนี้ในงานดังกล่าวได้มีการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*