ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เกษตรยะลา เข้าร่วมเก็บข้อมูลการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดความรู้และกลไกการจัดการความรู้สำหรับการผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่จังหวัดยะลา”

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจารุภา คงชะนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวิจัย ซึ่งนำโดย อาจารย์ ดร.นฤมล พฤกษา หัวหน้าโครงการวิจัย จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นางสาวปุณญิสา เซ่งซิ้ว เกษตรอำเภอธารโต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต ร่วมลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ณ บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต และบ้านบ่อหิน ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา วัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดความรู้และกลไกการจัดการความรู้สำหรับการผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่จังหวัดยะลา” โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบที่ปลูกทุเรียน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*