เกษตรยะลา ร่วมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566 สาขาอาชีพทำสวน

          วันที่ 12 เมษายน 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางวีระ สมสิริ หัวหน้า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เข้าร่วมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566 สาขาอาชีพทำสวน จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นำเสนอผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมมีนายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนแก่เกษตรกร ซึ่งในวันนี้มีกำหนดการคัดเลือกเกษตรกรจังหวัดยะลา คือ นายอุทัย หงส์เพ็ชร เกษตรกรตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้นำเสนอผลงานซึ่งมีนวัตกรรมเด่น เรื่องการใช้แสงไฟนีออนไล่หนอนเจาะเม็ดทุเรียน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*