เกษตรยะลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเก็บข้อมูลเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่

         วันที่​ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตร​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมายให้ นางวีระ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นางสาวนุช พุกไชยนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ นางสาวนันทา เพราะทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา ร่วมลงพื้นที่ติตตามการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 3 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ ณ หมู่ 2 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง และ หมู่ 2 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*