เกษตรยะลา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านมาตรฐานท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมาตรฐานความปลอดภัย

           วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวอพิชญา พรหมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านมาตรฐานท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมาตรฐานความปลอดภัย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมาตรฐานด้านความปลอดภัย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*